Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) tartalmazzák a Woomarketing (továbbiakban: “Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket és azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szolgáltató és az ügyfél (továbbiakban: “Megrendelő”) közötti szerződés alapján létrejönnek.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a woomarketing.hu weboldalon (továbbiakban: “Weboldal”) keresztül elérhető valamennyi szolgáltatásra és termékre, beleértve a Facebook és Google hirdetések kezelését, webáruházak építését, a blogon megjelenő cikkek írását, valamint az ingyenes e-könyv letöltését.

Szolgáltatások leírása
2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közé tartozik többek között:

  • Facebook és Google hirdetések kezelése
  • Webáruházak építése és fejlesztése
  • Szakmai cikkek írása és megjelenítése a blogon
  • E-könyv letöltése

2.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásokat bármikor módosítsa, frissítse vagy megszüntesse. A Szolgáltató az ilyen változásokról a Weboldalon keresztül tájékoztatja a Megrendelőket.

Megrendelői kötelezettségek

3.1. A Woomarketing által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, ajánlatkérésével, megrendelésével vagy weboldalunk használatával a Megrendelő automatikusan elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint azok feltételeit és rendelkezéseit.

3.2. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem jogosult a Woomarketing által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.

3.3. A Megrendelő vállalja, hogy a Weboldalt csak azokra a célra használja, amelyeket a Szolgáltató megadott. A Megrendelő továbbá vállalja, hogy nem használja a Weboldalt vagy a szolgáltatásokat jogellenes tevékenységekre.

3.4. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatónak minden olyan információt megad, amelyre a Szolgáltatónak szüksége van a szolgáltatások nyújtásához.

3.5. A Megrendelő vállalja, hogy az általa megadott információk valósak és pontosak, és azok módosulása esetén a Szolgáltatót azonnal értesíti.

Fizetési feltételek

4.1. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), de nem tartalmazzák az esetleges egyéb adókat, illetékeket, díjakat, szolgáltatási díjakat, illetve a kapcsolódó költségeket, amelyeket a Woomarketingnek vagy harmadik személynek a Megrendelő szolgáltatásaival kapcsolatban fel kell vállalnia, kivéve, ha erről más megállapodás született a felek között.

4.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díjai a Weboldalon találhatóak, és azok az aktuális díjszabás szerint kerülnek felszámolásra.

4.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a szolgáltatások díjszabását. Az ilyen módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon keresztül tájékoztatja a Megrendelőket.

4.4. A szolgáltatások díját a Megrendelő a Szolgáltató által megadott fizetési módok valamelyikén keresztül fizeti meg. A fizetési módokról és azok részleteiről a Weboldalon található információk adnak tájékoztatást.

Adatvédelem és adatkezelés
5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át.

5.2. A Szolgáltató a személyes adatokat csak a szolgáltatások nyújtásához használja fel, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten hozzájárul az adatok más célra történő felhasználásához.

5.3. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata és az adatvédelmi irányelvek a Weboldalon elérhetőek.

Felelősség
6.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használata vagy a szolgáltatások használata során keletkezett károkért, beleértve az adatvesztést, a számítógépes vírusok által okozott károkat vagy bármilyen egyéb közvetlen vagy közvetett kárt.

6.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve a szolgáltatások minőségét és azok használatából adódó eredményeket.

Jogviták

7.1. Az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően az ÁSZF-ből vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták rendezésére kizárólag a magyar jog és a Magyarországon illetékes bíróságok jogosultak.

Az ÁSZF módosítása
8.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa. Az ilyen módosítások hatálybalépését követően az új ÁSZF azonnal érvénybe lép, és azokat a Megrendelők a továbbiakban elfogadják.

8.2. Az ÁSZF módosításairól a Szolgáltató a Weboldalon keresztül tájékoztatja a Megrendelőket.

Egyéb rendelkezések

9.1. A Weboldal használata során a Megrendelő köteles tiszteletben tartani mások jogait és érdekeit, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely sérti mások jogait vagy jogszabályi előírásait.

9.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadóak.

9.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtásához olyan harmadik személyeket igénybe venni, akiknek a tevékenységéért és szolgáltatásaiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.4. A Weboldal tartalma, a rajta elérhető szolgáltatások és az ÁSZF bármely része bármikor és előzetes értesítés nélkül megváltozhat vagy megszűnhet.

9.5. A Szolgáltató jogosult a Weboldal használatával kapcsolatosan bármikor módosítani az elérhető szolgáltatásokat, vagy azokat megszüntetni.

9.6. Amennyiben a Megrendelő bármilyen kérdéssel, panasszal vagy problémával szembesül a szolgáltatásokkal vagy az ÁSZF-fel kapcsolatban, azokat az info[kukac]woomarketing.hu e-mail címre kell elküldenie, és a Szolgáltató azokat a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.